Vad är viktigt för dig?

Vilka är de viktigaste punkterna när det kommer till tak för din del? Det kan vara bra att veta då det finns potential att spara en hel del pengar genom att skippa sådant som är onödigt, om du inte bryr dig om tegelfärgen till exempel så skulle du lika väl kunna lägga betongpannor (givet att din hus-stomme klarar av den extra vikten) i så fall kommer taket att hålla dubbelt så länge och det kostar lite mindre att lägga själva taket – betongpannor är något billigare än tegelpannor men lite tyngre att arbeta med så jobbet tar lite längre tid vilket gör att totalt sett blir priset ungefär detsamma.

Om du verkligen vill få ner priset

Kan du sälja dina gamla tegelpannor och istället lägga ett papp eller plåttak. Då får du igen pengar för teglet samtidigt som du inte behöver lägga massa pengar på nytt tegel som är det absolut dyraste taket. Takläggare är dessutom ofta glada när de får arbeta med plåt eller papp eftersom det är mycket lättare rent viktmässigt, men även i utförande. Det tar inte alls lika lång tid att lägga ett plåttak som ett tegeltak eftersom det är större delar och det går snabbt att täcka taket – tegel måste man lägga panna för panna och det måste göras noggrant så att det inte blir några glipor där fukt och smuts kan leta sig in.