Reparera inläckaget på taket

Taket är en av de absolut viktigaste delarna på ditt hus. Det är trots allt taket som i första hand skyddar huset från regn och fukt. Man skulle även kunna kalla taket för husets paraply. Självklart spelar även ytterväggarna en stor roll i att skydda dig från regn och vind men taket är nummer ett.

Tyvärr finns det inga underhållsfria tak oavsett vilket material taket består av. Därför kommer vi ta en närmare titt på olika takläckor och hur du kan reparera dem själv.

Att tänka på för att i bästa möjliga mån undvika inläckage read more

Mycket svårt att dela askan till två olika platser

Om du är född i ett land och uppvuxen i ett annat kanske önskan finns om att dela askan till två olika platser när du avlider. Men det är inte lätt. I alla fall inte i Sverige. Även om ingen begravningsbyrå ser något tekniskt problem.

Enligt en artikel som publicerades av SVT är det allt fler som önskar begravas i två olika länder. Det kan exempelvis vara en person som bott 10 år i ett land och sedan flyttat till ett annat. Man har släktingar, vänner och andra anhöriga i två länder och vill därmed ge dem en grav att gå till på bägge platserna. Tanken är god – men svår att genomföra. read more

Behovsanalys ligger bakom rätt person vid nyanställning

Vad avgör vilken person som ska anställas vid kommande rekrytering? Måste personen fylla tomrummet som skapats när en anställd slutat? Det, och mycket mer, svarar en behovsanalys på.

När en person säger upp sig på sitt arbete börjar arbetsgivaren processen för att rekrytera en ny medarbetare. Är det en säljare som slutar söker man en ny säljare. Är det en administratör som slutar söker man en ny osv. Men allt för ofta sker detta utan att någon direkt behovsanalys av rekrytering stockholm genomförs. Finns egentligen behovet eller kan man ta tillfället i akt och göra förbättrad struktur? read more

Hur fungerar begravningsförsäkring?

Att teckna en begravningsförsäkring innebär i korthet att försäkringen betalar den kostnad som uppstår när en begravningsbyrå anlitas för hjälp efter ett dödsfall. Hos en av de största aktörerna i Sverige går det att välja försäkringsbelopp på 20 000 kr eller 40 000 kr.

De flesta personer har en livförsäkring på ett belopp som täcker kostnaderna för en begravning och allt annat som en begravningsbyrå hjälper till med. Men livförsäkringen betalas först ut till dödsboet varifrån kapitalet delvis först kan användas för att reglera bolåneskulder osv. Det är därmed inte säkert att det blir något kvar till begravningen. read more

Frågor att ställa till en takläggare

Innan man anlitar en firma som ska genomföra ett takarbete finns det några kontrollfrågor som är bra att ställa. På så vis kan man försäkra sig om att det är en seriös firma som kan utföra jobbet på ett korrekt sätt. Det tar inte lång stund och det är värt besväret för att bilda sig en bra uppfattning om vem det är man kommer anlita.

Finns F-skattsedel och rätt behörighet?
En enkel men ack så viktig fråga att ställa när man planerar att anlita en takläggare är om denne är registrerad för F-skatt och faktiskt har rätt behörighet. Många tar detta förgivet men tyvärr finns många aktiva inom branschen som inte har det. Be om organisationsnummer så att du kan kolla upp detta på egen hand, för att säkert veta att det är en seriös firma du planerar att anlita. read more

Allt du behöver veta om ditt tak

Taken fyller en viktig funktion på alla typer av byggnader och det kan vara bra att känna till egenskaper, funktioner och eventuella åtgärder. För en takomläggning eller omfattande reparationer kan man behöva anlita en takläggare som är proffs inom området med det finns också mycket man kan göra själv för att ta hand om sitt tak och få det att hålla längre.

Takets uppgift

Att man behöver tak över huvudet är inget konstigt men taket har fler funktioner än vad dom flesta kanske tror. Det skyddar både inifrån och utifrån och många kallar det för husets femte fasad. Ett dåligt tak ger inget bra skydd mot väder och vind och vid stora skador är det klokt att anlita en takläggare som kan åtgärda problemen. read more

Finns det nackdelar med factoring?

Factoring är mycket vanligt i Sverige och innebär kortfattat att företag väljer att sälja sina fakturor till ett kreditbolag. Därmed får man fakturan betald direkt. En klar fördel, inte minst ur ett likviditetsperspektiv.

Men vad finns för nackdelar?

Uppstår alltid en kostnad

Oavsett vilka tjänster som väljs så medför det vissa kostnader. Det kan vara något olika upplägg men ett exempel är att factoringföretaget tar en viss procent av summan + en fast administrativ avgift.

Ett exempel kan nämnas från ett större företag i branschen som tar 3% av fakturabeloppet + 50 kr i avgift per faktura. Är fakturan på 10 000 kr ex moms kommer en försäljning av fakturan innebära att 9650 kr direkt betalas till företagets konto. read more