Finns det nackdelar med factoring?

Factoring är mycket vanligt i Sverige och innebär kortfattat att företag väljer att sälja sina fakturor till ett kreditbolag. Därmed får man fakturan betald direkt. En klar fördel, inte minst ur ett likviditetsperspektiv.

Men vad finns för nackdelar?

Uppstår alltid en kostnad

Oavsett vilka tjänster som väljs så medför det vissa kostnader. Det kan vara något olika upplägg men ett exempel är att factoringföretaget tar en viss procent av summan + en fast administrativ avgift.

Ett exempel kan nämnas från ett större företag i branschen som tar 3% av fakturabeloppet + 50 kr i avgift per faktura. Är fakturan på 10 000 kr ex moms kommer en försäljning av fakturan innebära att 9650 kr direkt betalas till företagets konto.

Det uppstår alltså alltid en kostnad. Som företagare får man därmed väga fördelarna i tjänsten mot dess kostnad. Är det värt att betala en mindre avgift för att direkt få fakturan betald?

En avgörande faktor kring vad det kommer att kosta är om regressrätten väljs bort. I detta fall blir kostnaden högre eftersom kreditbolaget tar större risk och ansvar. Men även här får man väga fördelarna mot vad det kostar. Är det värt att betala denna summa för att få fakturan betald direkt samt vara säker på att fakturan blir betald.

Kan bli dyrare än banklån eller kontokredit

Genom att sälja fakturor skapas likviditet som därmed kan användas till investeringar eller andra skulder. På detta sätt kan man säga att factoring är ett alternativ mot banklån eller kontokredit. Men samtidigt är det helt olika finansieringslösningar.

Factoring sker för att skapa ett tydligare likviditetsflöde över tid. Det kan vara stora inköp som skett och som därmed påverkat likviditeten vilket sedan balanseras när fakturan betalas. Genom att välja factoring skapas en ”mjukare” övergång. Däremot bör det inte användas som en långsiktig lösning för att kunna investera i utrustning. Då är det bättre att välja ett banklån då räntan på detta kan bli lägre.

Factoring kan istället mer liknas med en kontokredit som användas när likviditeten är låg. Däremot med bättre ränta och villkor.

Ryktet

Förr sågs factoring inte på samma sätt som idag. Att sälja sina fakturor sågs inte som helt rätt väg att gå och kunder kunde bli skeptiska om de såg att factoring användes. Så är det däremot inte idag. Då fakturor säljs i stor grad idag bör inte heller användandet av denna tjänst påverka ryktet.