Frågor att ställa till en takläggare

Innan man anlitar en firma som ska genomföra ett takarbete finns det några kontrollfrågor som är bra att ställa. På så vis kan man försäkra sig om att det är en seriös firma som kan utföra jobbet på ett korrekt sätt. Det tar inte lång stund och det är värt besväret för att bilda sig en bra uppfattning om vem det är man kommer anlita.

Finns F-skattsedel och rätt behörighet?
En enkel men ack så viktig fråga att ställa när man planerar att anlita en takläggare är om denne är registrerad för F-skatt och faktiskt har rätt behörighet. Många tar detta förgivet men tyvärr finns många aktiva inom branschen som inte har det. Be om organisationsnummer så att du kan kolla upp detta på egen hand, för att säkert veta att det är en seriös firma du planerar att anlita.

Är firman ansluten till någon branschorganisation?

Många hantverkare, och där ibland även takläggare, är anslutna till olika branschorganisationer. Det är inget tvång för firmor att ansluta sig men organisationerna tillhandahåller bland annat utbildningar och certifieringar av olika slag och det kan vara värt att kolla efter när man ska anlita en hantverkare.

Hur ser avtalet ut?

Det är alltid en bra idé att be om ett skriftligt avtal när man anlitar takläggare eller andra hantverkare. Be om att få se ett exempel på ett avtal och gå igenom det i lugn och ro. Se till att priset finns angivet och om det möjligtvis kommer tillkomma oväntade kostnader. Tid för arbetet är också en fördel att ta med, samt vad som gäller för garanti och eventuell service.

Hur länge kommer det nya taket att hålla?

Hur lång livslängd ett tak har beror till stor del på vilket material man använt sig av men hur arbetet är utfört är också av betydelse. Utsattheten för väder och vind kan också spela in och det kan vara bra att fråga sin takläggare om livslängden på det nya taket. Be även om tips kring underhåll som behöver göras för att hålla taket i gott skick extra länge.

Finns möjlighet till rabatterade priset på materialet?

Inför ett takarbete måste man fatta beslutet kring om man själv ska ansvara för att köpa in material eller om man ska låta hantverkaren sköta hela jobbet. Takläggare kan ofta ha förmånliga avtal och priser hos sina leverantörer och det kan vara värt att kolla upp vad materialkostandera kommer landa på både om man gör det själv eller om man överlåter det. Om inte annat får man en bra referenspunkt att använda sig av när man förhandlar.