Hur fungerar begravningsförsäkring?

Att teckna en begravningsförsäkring innebär i korthet att försäkringen betalar den kostnad som uppstår när en begravningsbyrå anlitas för hjälp efter ett dödsfall. Hos en av de största aktörerna i Sverige går det att välja försäkringsbelopp på 20 000 kr eller 40 000 kr.

De flesta personer har en livförsäkring på ett belopp som täcker kostnaderna för en begravning och allt annat som en begravningsbyrå hjälper till med. Men livförsäkringen betalas först ut till dödsboet varifrån kapitalet delvis först kan användas för att reglera bolåneskulder osv. Det är därmed inte säkert att det blir något kvar till begravningen. read more