Finns det nackdelar med factoring?

Factoring är mycket vanligt i Sverige och innebär kortfattat att företag väljer att sälja sina fakturor till ett kreditbolag. Därmed får man fakturan betald direkt. En klar fördel, inte minst ur ett likviditetsperspektiv.

Men vad finns för nackdelar?

Uppstår alltid en kostnad

Oavsett vilka tjänster som väljs så medför det vissa kostnader. Det kan vara något olika upplägg men ett exempel är att factoringföretaget tar en viss procent av summan + en fast administrativ avgift.

Ett exempel kan nämnas från ett större företag i branschen som tar 3% av fakturabeloppet + 50 kr i avgift per faktura. Är fakturan på 10 000 kr ex moms kommer en försäljning av fakturan innebära att 9650 kr direkt betalas till företagets konto. read more