Takarbeten – 3 viktiga saker när du väljer takmaterial 

Takläggning är en mycket viktig del av alla byggnationer eftersom det ger en vattentät, vindtät och brandsäker barriär till byggnaden. 

Även om det kanske inte är det mest glamorösa jobbet, så är det viktigt att välja rätt takmaterial hos https://takläggarengöteborg.se för att säkerställa att din familj och egendom är helt skyddade mot både väder och vindskador. Men med olika typer av takmaterial tillgängliga på marknaden, och med olika livslängder och prisnivåer, kan det vara ett svårt beslut att välja rätt. I den här artikeln klargör vi några viktiga faktorer som du bör tänka på innan du bestämmer dig för vilken typ av material som ska användas på ditt tak.  

Tänk på takets lutning 

Taklutningen är en av de viktigaste faktorerna för att avgöra vilken typ av material som bör användas för ditt tak. En brantare taklutning kommer att kräva ett material med mer lutning, såsom takplattor, skiffer eller plåt. Medan ett plattare tak kommer att vara bättre lämpat för traditionella material som takpapp. Planera ditt takbyte - Takläggare Göteborg

Det är viktigt att påpeka att båda har olika livslängder. Bland annat har sluttande takmaterial typiskt en förväntad livslängd på mellan 50-100 år och ett papptak måste bytas vart 20-30 år. Om det finns områden där takets lutning är låg bör du också använda ett specialiserat material som är mer motståndskraftigt mot vattenansamling.