Arbetsmarknaden för takläggare

Det är många som lockas till yrket takläggning. Att arbeta högt upp kan upplevas äventyrligt och något adrenalinfyllt, samtidigt som man har ett stort ansvar vad gäller säkerhet och ansvar.

Vidare lär man komma i god form, om man inte redan är det. Dagligen är det många tunga rullar som behöver bäras – rullar som väger många tiotals kilo styck. Det finns helt enkelt få takläggare som inte är i god vigör. I dag finns det strax under 4 000 anställda takläggare i landet. En tydlig skillnad finns mellan könen – endast ungefär en procent av dessa är kvinnor.

Goda framtidsutsikter

Framöver bedöms takläggare ha mycket goda framtidsutsikter. De som utbildar sig nu kommer troligen inte att ha särskilt svårt att hitta en anställning, då konkurrensen om jobben är låg. Hur hård konkurrensen är varierar mellan olika län, och även till viss del inom länen, men i sin helhet bedöms den vara ”mycket liten” på ett års sikt. På fem års sikt bedömer man istället konkurrensen som enbart ”liten”, ett läge som alltså fortfarande innebär goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Gynnsamt i storstäderna

I samtliga av landets storstäder är konkurrensen mycket liten, även om vissa skillnader finns inom storstädernas län. Tittar vi till exempel på Stockholms län är konkurrensen ”mycket liten” förutom i mindre urbana kommuner som Norrtälje och Nykvarn, där den bedöms vara ”liten”.

De län som är hårdast för takläggare att hitta jobb i är Jämtland och Gotland. Det ska dock nämnas att arbetsmarknaden för takrenovering utav takläggare anses vara i balans här, att det utbildas ungefär lika många som efterfrågas. I relation till andra län i landet får det dock anses vara ”hårt”, men jämför man med många andra yrken är förutsättningarna mycket goda att hitta jobb även i dessa län.

Faktorer bakom den höga efterfrågan

Det som ligger bakom de goda prognoserna är i hög grad befolkningstillväxten och ett ökat bostadsbyggande. Särskilt i landets större städer har det byggts – och byggs – väldigt mycket på senare tid med takläggning stockholm. Även om bostadsbyggandet stannar av lite grann kommer behovet av takläggare inte att försvinna. Det krävs fortfarande fackmän som kan reparera och renovera befintliga hustak, och det kommer sannolikt att förhålla sig så i mycket, mycket lång tid framöver.

Få väljer gymnasieprogrammet

Samtidigt som befolkningen växer och nya bostäder byggs, är det få som väljer att studera gymnasieprogrammen inom bygg och anläggning. Visserligen är en gymnasieutbildning inte ett krav för att få jobba som takläggare, men det är en god indikator på vilken arbetskraft som finns att tillgå, och som kommer att finnas att tillgå om ett par år.

Behovet lär finnas kvar

Information ovan är hämtad från Arbetsförmedlingen, som gör prognoser över ett stort antal yrken. Yrkesprognoserna görs som högst på fem års sikt, och hur det ser ut därefter är därför svårt att göra en bedömning på. Takläggare är dock ett yrke som funnits under mycket lång tid, och det finns idag inga starka tecken på att hustak skulle få ett starkt minskat renoveringsbehov, eller bli enklare att montera. Således är yrket troligtvis en god väg till ett stabilt, rörligt, givande och ansvarsfullt jobb.