Mycket svårt att dela askan till två olika platser

Om du är född i ett land och uppvuxen i ett annat kanske önskan finns om att dela askan till två olika platser när du avlider. Men det är inte lätt. I alla fall inte i Sverige. Även om ingen begravningsbyrå ser något tekniskt problem.

Enligt en artikel som publicerades av SVT är det allt fler som önskar begravas i två olika länder. Det kan exempelvis vara en person som bott 10 år i ett land och sedan flyttat till ett annat. Man har släktingar, vänner och andra anhöriga i två länder och vill därmed ge dem en grav att gå till på bägge platserna. Tanken är god – men svår att genomföra.

Kräver tillstånd från Länsstyrelsen

För att få sprida askan någonstans som inte är på en offentlig eller privat begravningsplats måste det finnas ett godkänt beslut från Länsstyrelsen. Det är alltså de som godkänner var askan får spridas.

Prata med den begravningsbyrå som anlitats inför begravningen så kan de hjälpa till med frågan om att sprida askan. Detta är något som blir allt mer populärt och därmed finns fördel att prata med personal från aktuell begravningsbyrå för att förstå på vilka platser som Länsstyrelsen brukar godkänna spridning av aska.

Att däremot dela på askan till två ställen är extremt svårt. I artikeln (från 2019) står det att  Länsstyrelsen direkt kommer att ”lägga pappren åt sidan” om önskemålet handlar om att dela på askan till flera platser. I dagsläget är det inte ett alternativ och därmed inte heller något som Länsstyrelsen behöver ta ställning till gällande de enskilda fallen.

Kraftig ökning

År 2018 fick Länsstyrelsen in 21 ansökningar om att dela upp askan på minst två platser. År 2019 var siffran uppe i 47. Över 100 % ökning visar alltså på ett större intresse för detta även om det fortfarande är extremt få i förhållande till hur många som begravs eller där askan sprids på ett enda ställe.

Av dessa var det enbart 7 som fick ett positivt besked av Länsstyrelsen. Det finns alltså specifika tillfällen då de kan godkänna förfrågan även om det är sällan. Det krävs nämligen ”synnerliga skäl” vilket enligt artikeln kan handla om ”allvarlig religiös övertygelse”. Det räcker alltså med att man bott på flera ställen eller i flera länder.

En person som önskar få delad askspridning intervjuas i tidningen och säger att han pratat med sin begravningsbyrå, samt fler byråer, och att ingen ser något tekniskt problem. Det enda är att askan hälls i två urnor istället för en. Men Länsstyrelsen sätter ändå stopp. I de allra flesta fall.