Hur fungerar begravningsförsäkring?

Att teckna en begravningsförsäkring innebär i korthet att försäkringen betalar den kostnad som uppstår när en begravningsbyrå anlitas för hjälp efter ett dödsfall. Hos en av de största aktörerna i Sverige går det att välja försäkringsbelopp på 20 000 kr eller 40 000 kr.

De flesta personer har en livförsäkring på ett belopp som täcker kostnaderna för en begravning och allt annat som en begravningsbyrå hjälper till med. Men livförsäkringen betalas först ut till dödsboet varifrån kapitalet delvis först kan användas för att reglera bolåneskulder osv. Det är därmed inte säkert att det blir något kvar till begravningen.

En begravningsförsäkring är däremot helt öronmärkt till begravningen och kan inte betalas ut till någon annan än en begravningsbyrå. Därmed går pengarna inte via dödsboet. Utöver detta betalas alltid begravningsförsäkringen ut oavsett ålder på den som avlidit.

Hur stor ersättning går att få?

På Memento begravningsförsäkring är det möjligt att teckna belopp på mellan 20 000 kr och 40 000 kr.

Vad kostar det?

De två faktorer som avgör kostnaden är valt ersättningsbelopp och ålder på personen som ska försäkras.

Hur tecknas försäkringen?

Läs på om försäkringen på webben. Däremot kan den inte tecknas via hemsidan utan enbart hos en begravningsbyrå. En auktoriserad begravningsbyrå ska kunna hjälpa till med frågor kring och teckning av försäkringen.

Det går lätt att hitta en lokal auktoriserad begravningsbyrå via begravningar.se. Bara genom att ange vilken stad man bor i presenteras en lista på byråer som kan hjälpa till.

Vad gäller om personen dör utomlands?

Att frakta hem en avliden person till Sverige är mycket dyrt. Försäkringen täcker däremot hemtransport av stoftet av den avlidne.

Hur länge betalas premien?

Tecknas försäkringen vid en ålder av 18 – 55 år kommer den betalas fram till att du fyllt 65 år. Tecknas den vid en ålder av 56 – 60 år betalas den fram till 70 års ålder. Vid 61 – 66 års ålder kommer premien betalas i tio år. Försäkringen kan inte tecknas av personer äldre än 66 år.

Var hittar jag mer information?

Gå till en auktoriserad begravningsbyrå så kan de i lugn och ro gå igenom hur en begravningsförsäkring fungerar. Det är även möjligt att teckna försäkringen på plats.

Finns det flera olika begravningsförsäkringar?

Ja, det finns flera försäkringsbolag som erbjuder denna försäkring. Om du anlitar en auktoriserad begravningsbyrå är det däremot till största sannolikhet den försäkrings som presenteras ovan som erbjuds. Är det inte en auktoriserad byrå finns även andra alternativ.